ПРИНЦИПИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ САЙТУ ГЛАВРЕД

Основоположні принципи

Журналісти і редактори сайту Главред (ТОВ "ДІДЖИТАЛС СОЛЮШНС") здійснюють свою професійну діяльність на основі Конституції України, ратифікованих Україною міжнародних правових актів, чинного національного законодавства, Закону України "Про медіа", а також норм журналістської етики.

У своїй діяльності журналісти і редактори Главреда спираються на принципи демократії, свободи вираження поглядів, верховенства права, рівності всіх громадян перед законом.

Редакція сайту Главред прагне дотримуватися правил Google щодо новин та контенту в рекомендаціях, щоб забезпечити його якість, достовірність та відповідність етичним стандартам.

Місія і цілі сайту Главред

 • Ми сповідуємо свободу слова в Україні, надаємо якомога ширший доступ людей до інформації та забезпечуємо об’єктивне висвітлення подій.
 • Ми створюємо сучасний якісний європейський контент, щоб змінювати уявлення людей про світ і про себе.
 • Ми будуємо успішний бізнес із найкращою командою у медіасфері України, яка здатна знаходити та втілювати унікальні ідеї.
 • Ми там, де наша аудиторія: контент Главреда доступний в усіх каналах комунікації з читачем.

Інформаційні стандарти

Оперативність

Главред прагне повідомляти новини раніше конкурентів. Будь-яка важлива інформація має подаватись якомога швидше у стрічці новин і у соціальних мережах видання.

Точність

Журналісти Главреда зобов'язані повідомляти будь-які факти максимально точно, не спотворюючи їхнього первинного змісту. Незначні стилістичні правки не повинні суттєво змінювати зміст або сенс цитат.

Достовірність

Главред завжди чітко посилається на джерело інформації прямим гіперпосиланням, окрім випадків, якщо інформація ексклюзивна - про що вказується в новині. В такому випадку джерелом інформації є власне матеріал на сайті Главред.

Неупередженість

Главред подає позиції усіх сторін конфлікту, різні міркування щодо суперечливого питання. Думка експерта, що є нейтральним фахівцем у спірному питанні, не потребує збалансування.

Відокремлення фактів від коментарів та оцінок

Главред не допускає маніпулювання фактами, емоціями. У матеріалах видання прагне чітко і недвозначно відокремлювати факти від коментарів та оцінок. Посилання на джерело суб'єктивної думки при цьому обов'язкове.

Вичерпність

Будь-яка інформація в новинах має містити відповіді на наступні запитання: що, де і коли сталося, за яких саме обставин. Для вичерпності подається бекграунд події, довідкова інформація.

Доступність

У своїй роботі журналісти Главреда послуговуються літературною мовою. Тексти повідомлень мають складатися з простих речень, зрозумілих для максимального кола читачів.

Етичні принципи роботи журналістів

 1. Журналіст сайту Главред має право оприлюднювати тільки таку інформацію, в достовірності якої він не сумнівається.
 2. Журналіст несе персональну відповідальність за достовірність оприлюдненої інформації.
 3. Кожен матеріал ідентифікується вказуванням імені і прізвища автора під заголовком матеріалу, на сторінці автора вказано канали зворотнього зв'язку для читачів.
 4. Журналісти, редактори сайту цитують лише перевірені видання, які не були помічені у фейках - за винятком цитування джерел, спростуванню інформації з яких присвячено матеріал.
 5. Редакція не розголошує відомості, що становлять державну або іншу передбачену законодавством таємницю.
 6. Будь-які подробиці приватного життя конкретних осіб можуть бути оприлюднені тільки за їхньою згодою. Виняток становлять відомості, які є предметом суспільного інтересу відповідно до законодавства.
 7. Главред уникає демонстрації відвертих сцен насильства, крупних планів серйозних травм людей, порнографії, брутальної лайки та інших шокуючих відеоматеріалів.
 8. Журналіст не має права назвати особу злочинцем доки щодо неї не набрав чинності звинувачувальний вирок суду.
 9. Журналіст не має права оприлюднювати особисті відомості про жертв злочинів (особливо про дітей та жертв сексуальних злочинів) без згоди цих людей чи уповноважених осіб. Винятком можуть бути лише випадки, коли інформація становить надзвичайний суспільний інтерес.
 10. Редакція несе відповідальність за достовірність інформації, розміщеної на сайті, включаючи коментарі користувачів.

Відмова від будь-яких форм дискримінації

Главред не допускає висловлювань, що розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб на основі етнічного та соціального походження, громадянства, національності, раси, релігії та вірувань, віку, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності.

У своїй роботі журналісти керуються правилами безбарʼєрного спілкування, які зафіксовані у Довіднику безбар’єрності, та використовують коректну лексику та термінологію щодо людей з інвалідністю, ЛГБТІК+, людей із різними захворюваннями, порушеннями, синдромами та розладами, людей різної раси, етнічної чи національної належності, людей різних соціальних груп.

Крім того, редактори сайту у своїй роботі не допускають використання мови ворожнечі.

Взаємодія з власниками

Власники сайту Главред гарантують творчому колективу відсутність будь-яких форм політичної цензури. Суспільно-інформаційні програми і матеріали не можуть бути використані з метою прихованої комерційної та політичної реклами.

Власники, покладаючись на професіоналізм його журналістів, не втручаються безпосередньо у виробничий процес, зокрема не нав'язують і не забороняють висвітлення окремих тем. Відповідальність за зміст і тематичне наповнення програм і матеріалів покладається на керівників творчих підрозділів.

Працівники Главреда визнають право власників на ефективне управління ним як суб’єктом господарювання, основною метою діяльності якого є отримання прибутку, і зобов'язуються підтримувати його своїми творчими зусиллями.

Колектив сприяє веденню ефективного, стабільного бізнесу, зміцненню авторитету та репутації сайту Главред, пропагуванню ним культурних та загальнолюдських цінностей.

У випадку журналістського дослідження подій, фактів чи тем, які безпосередньо стосуються інтересів власників, журналісти керуються критеріями актуальності публічної дискусії та наявності суспільного інтересу, та відповідно до принципу балансу думок мають оприлюднити позиції усіх сторін.

Заборона до висвітлення

Главред не допускає поширення:

 • закликів до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, розв’язування або ведення агресивної війни або воєнного конфлікту, порушення територіальної цілісності України, ліквідації незалежності України, інформації, яка виправдовує чи пропагує такі дії;
 • висловлювань, що розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб на основі етнічного та соціального походження, громадянства, національності, раси, релігії та вірувань, віку, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності;
 • висловлювань, що підбурюють до дискримінації чи утисків щодо окремих осіб чи груп осіб на основі етнічного та соціального походження, громадянства, національності, раси, релігії та вірувань, віку, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності або за іншою ознакою;
 • пропаганди або закликів до тероризму та терористичних актів, інформації, що виправдовує чи схвалює такі дії;
 • порнографічних матеріалів, а також матеріалів, що заохочують сексуальну експлуатацію та насильство над дітьми, демонструють статеві відносини дітей, використовують образ дітей (візуальний запис образу дітей) у видовищних заходах сексуального чи еротичного характеру;
 • пропаганди вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;
 • пропаганди жорстокого поводження з тваринами;
 • інструкцій або порад щодо виготовлення, придбання або використання вибухових, наркотичних чи психотропних речовин;
 • інформації, що заперечує або виправдовує злочинний характер комуністичного, нацистського та російського тоталітарних режимів.
 • інформації, що принижує або зневажає державну мову;
 • інформації, що заперечує або ставить під сумнів існування українського народу (нації) та/або української державності та/або української мови.

Політична нейтральність

Журналісти видання працюють в інтересах усього українського суспільства, не віддаючи переваги жодній групі, що вирізняється на основі етнічного та соціального походження, громадянства, національності, раси, релігії та вірувань, віку, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності тощо.

Провладна політична група (чи коаліція) розглядається як одна з рівноправних політичних сил.

Главред не має жодних зобов'язань перед політичними партіями та окремими політиками, а також комерційними структурами, пов'язаними з ними.

Під час виборчих кампаній Главред не надає переваги жодній політичній силі, дотримуючись принципу рівних можливостей та паритетності під час висвітлення діяльності партій або кандидатів.

Захист дітей

Главред обмежує поширення матеріалів, що можуть завдати шкоди фізичному, психічному або моральному розвитку дітей, та у яких міститься така інформація:

 • надмірне зосередження уваги на насильстві;
 • позитивна оцінка нанесення, заподіяння самому собі каліцтва або вчинення самогубства, підбурювання до таких дій, надмірна і необґрунтована деталізація засобів і обставин самогубства;
 • демонстрування жорстокого поводження з тваринами, методів умертвіння тварин,
 • позитивна оцінка вандалізму;
 • позитивна оцінка злочинного діяння або ідеалізація злочинця;
 • позитивна оцінка залежності від наркотичних, токсичних, психотропних речовин, тютюну чи алкоголю;
 • нецензурні висловлювання, слова, непристойні жести;
 • заклики грати в азартні ігри, спонукання до участі в азартних іграх, крім випадків, передбачених законами України;
 • демонстрація великим планом тіла померлої людини.

Дотримання авторських та суміжних прав

Використання матеріалів інших медіа здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право та суміжні права".

Реклама та спонсорство

Рекламна діяльність сайту Главред здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про рекламу".

Редакція не допускає прихованої реклами чи розміщення замовних матеріалів. Матеріали з плашками "Реклама", "Новини компаній", "Актуально", "Погляд", "Офіційно" публікуються на комерційних або партнерських засадах.

Політика щодо штучного інтелекту

Главред не використовує засобів і технологій, які діють на підсвідомість людини та чинять шкідливий вплив на стан її здоров'я.

Главред визнає значний потенціал штучного інтелекту (ШІ) у сфері журналістики. Проте редакція прагне до відповідального та прозорого впровадження цих технологій, аби підсилити людський фактор, а не замінити його.

Главред не використовує ШІ для генерації тексту новин, зображень чи відео. ШІ може використовуватися епізодично для генерування пропозицій щодо ідей матеріалів, підбору джерел інформації, заголовків, фрагментів тексту.

Проте всі такі пропозиції ретельно перевіряються редактором на відповідність редакційним стандартам, описаним у цьому документі.

Інструменти ШІ можуть використовуватися редакцією Главреда як допоміжні засоби для аналізу інформації, для додаткової експертизи - зокрема, якщо це стосується технічних і довідкових даних. Їх слід розглядати як відправну точку, подібно до пошуку Google, а не як остаточне джерело інформації.

Редакція може використовувати перекладач з елементами ШІ для допомоги у перекладі. При цьому, такі переклади проходять перевірку редактором на предмет логічних, фактичних помилок і неточностей.

Главред не використовує зображення, створені ШІ, як пряму заміну стокових фотографій.

Російсько-українська війна

Главред у своїй діяльності прагне допомогти Україні протидіяти неспровокованій збройній агресії Російської Федерації та ворожому інформаційному впливу.

Під час війни редакція Главреда, інформуючи про бойові дії і висвітлюючи події навколовоєнної політики, може частково відступати від принципів об'єктивності, не висвітлюючи трактування подій російськими ЗМІ та експертами як альтернативної позиції для протидії російській пропаганді - крім випадків її розвінчування.


Скачати Редакційний статут ТОВ "ДІДЖИТАЛС СОЛЮШНС" (сайту Главред) у форматі PDF

Ви можете надавати свої коментарі та зауваження щодо редакційної політики та її дотримання за адресою info#glavred.info

Останні новини

Реклама
Реклама
Реклама
^
Ми використовуемо cookies
Прийняти